Klub K2

Provozní řád

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Pro rodiče

Provozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Klubu K2 a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s lektorkami.

Je platný od 2.9.2013

I. Přijímání dětí

 1. Do Dětského klubu (dále jen DK) jsou přijímány děti od 2 let.
 2. Děti jsou do DK přijímány během celého roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky.
 3. Podmínkou přijetí dítěte do DK je vyplněná písemná žádost o přijetí dítěte. Zákonný zástupce (dále jen rodič) podává žádost u provozní manažerky DK Lucie Jindrákové, osobně nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. DK může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 5. Nejdéle do 15 dnů po podání žádosti obdrží rodiče odpověď.
 6. Klub K2 – DK nakládá s poskytnutými osobními údaji o dětech a rodičích v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


II. Organizace provozu DK

 1. Provozní doba DK je v úterý, ve čtvrtek a v pátek vždy od 8:30 do 12:30 hodin. 
 2. Provoz DK je celoroční kromě letních prázdnin, Vánoc a státních svátků.
 3. Ranní příchody dětí jsou v rozmezí 8:30 až 9:00 hodin. 
 4. Rodič předává dítě osobně lektorce, při předání zároveň sdělí důležité informace, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v DK, např. stavy po nemoci, drobné úrazy, výjimečné události. Rodiče jsou povinni DK informovat, pokud se v rodině objeví infekční nemoc.
 5. „Ranní filtr“: Pokud má lektorka při příchodu dítěte do DK podezření na nemoc u dítěte (infekční rýma, teplota, vyrážka), nepřijme ho do třídy a vyzve rodiče, aby ho odvedl (vzhledem k bezpečnosti a s ohledem na ostatní děti i personál). Lektorka má v tomto případě právo požadovat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé k docházce do DK.
 6. Projeví-li se u dítěte během jeho pobytu v DK nepříznivý zdravotní stav (teplota, zvracení, bolest zubů, průjem, úraz apod.), lektorka tuto skutečnost neprodleně oznámí rodiči. Ten je povinen, dle závažnosti příznaků, si své dítě vyzvednout v co nejkratší době.
 7. Omlouvání dětí: Rodič obdrží kartičku s daty, která si předplatil. Rodič omlouvá absenci předem, nad 24 hodin bez poplatku, poté již požadujeme storno poplatek 50 % z jednoho vstupu. 
 8. Vyzvedávání dětí: Děti je možné vyzvednout v době 12:00 až 12:30. 
 9. Pokud dítě z DK vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí být její jméno vypsáno v přihlášce. Dítě nelze vydat na základě telefonického pověření. V nouzovém případě lze pověřit k vyzvednutí jinou osobu, což je nutné oznámit SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo DK z čísla telefonu zákonného zástupce, který je uveden v přihlášce.
 10. Vybavení dětí do DK: bačkory (ne pantofle!), náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, tepláky, ponožky), popř. pleny (vše podepsané permanentním fixem!! či výšivkou). Děti chodí ven v oblečení, ve kterém přijdou do DK, rodiče přizpůsobí oblečení dítěte aktuální povětrnostní situaci. Za hezkého počasí chodíme s dětmi na hřiště k bytovému domu Slunečnice a do blízkého okolí. Za hračky, šperky apod., které si dítě přinese z domova, DK nenese odpovědnost.
 11. Pojištění: DK je pojištěn u pojišťovny KOOPERATIVA produktem Trend 7. V případě pojistné události vyplní rodiče s provozní manažerkou DK Hlášení škodní události a v případě úrazu jej nechají potvrdit u lékaře. S pojišťovnou pak dále jedná provozní manažerka klubu. Pojistná událost je též zapsána do třídní knihy.
 12. Konzultační hodiny manažerky a lektorek DK jsou uveřejněny na nástěnce Klubu K2.

Provozní řád je platný od 2.9.2013

Číst 1543 krát Naposledy změněno úterý, 18 říjen 2016 21:00
Více z této kategorie: Dokumenty ke stažení »