Klub K2

Rosteme s přírodou

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Program

„Rosteme s přírodou – hledáme své místo ve světě“

Ve svém výchovně-vzdělávacím plánu vycházíme z opakujícího se přírodního cyklu

, který dává rámec i životu lidí a poskytuje jim ukotvení v běhu světa. 

Běh přírodního času doplňují lidé vlastními zvyky, které z přírody a jejích proměn vycházejí.

Poznávání přírody a častý pobyt v ní je naším základním prostředkem pro rozvoj dítěte. Důraz klademe na spontánní a radostné objevování přírody, její poznávání, z něhož postupně vychází pochopení zákonitostí přírody a jejich odraz v životě jednotlivce i společnosti. Přírodu nejen poznáváme, ale i chráníme. Zahrada je plnohodnotnou součástí naší školky. Je pro nás prostorem pro realizaci výchovně-vzdělávacích programů. Učíme se udržovat své okolí v čistotě, třídit odpad, starat se o rostliny i zvířata. Chceme, aby naše zahrada byla přátelská nejen k nám, ale i k rostlinám a živočichům.

Svátky a tradice zprostředkovávají dětem základní hodnoty naší společnosti. Opakující se svátky a opakující se usínání a probouzení přírody vytvářejí dohromady pevný řád, ve spirále jdoucí životní cyklus.

Náš cíl:

Vytvořit pro děti podnětné a přátelské prostředí, v němž naleznou inspiraci a chuť k poznávání a učení.

Naše cesta:

Hlavní zásadou naší práce je respekt k osobnosti dítěte, podpora jeho vlastního osobnostního rozvoje. Zároveň podporujeme a sledujeme vývoj zdravých vztahů mezi dětmi. Nabízíme místa dětem různě znevýhodněným, čímž vychováváme k toleranci k odlišnostem. Preferujeme tvořivý přístup k činnostem, poznávání všemi smysly.

Spolupráce:

Zásadní je pro nás spolupráce s rodinou, která je vždy přínosná pro všechny zúčastněné. Nasloucháme potřebám rodičů, společně hledáme cesty k řešení problémů, navzájem si pomáháme a inspirujeme se. Oceňujeme aktivní přístup rodičů, organizujeme komunitní akce pro celou rodinu. Spolupracujeme s řadou odborníků, kteří nám pomáhají náš ŠVP doplňovat a dále rozvíjet a podporují nás také při řešení nejrůznějších problémů.

Náš výchovně-vzdělávací plán vychází z RVP MŠMT a zohledňuje specifika práce s dětmi od 2 do 6 let.

Navíc:

Každý měsíc je, mimo běžný režim, připraven pro děti tematický dopolední program: divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie, ekologické výukové programy (Ptáčci ve městě, Stateček s domácími zvířátky apod.). Tyto programy se  odehrávají přímo ve školce, případně v jejím nejbližším okolí.

Integrované bloky školního vzdělávacího programu

Už chodím do školky

-         Adaptace

-         Poznáváme zahradu

Podzim

-         Kdo je ježek

Zima

-         Adventní čas

-         V zimě sněží

-         Masopust

-         Kdo jsem a čím chci být

 Jaro

-         Příroda se probouzí

-         Jaro a mláďata

-         Velikonoce

-         Jak žijí stromy

 Léto

-         Kdo je krtek

-         Slunce

-         Včela

Číst 2133 krát Naposledy změněno pátek, 29 září 2017 11:36
Více z této kategorie: Co se právě děje »